2012. június 10., vasárnap

„Ne vesszenek el emberek, teljesítmények, borok!” – Gondolatok HetedHétHatáron túl

Rendhagyó kóstoló. Bevallom, tényleg ritkán, de volt rá példa, hogy csalódtam már e szavakkal beharangozott eseményben, mert valahogy nem találtam mögötte szellemiséget, valós, vagy úttörő mondanivalót, erős hitet, megingathatatlan elszántságot, szenvedélyt, vagy legalább egy olyan személyt, aki az adott témában igazán hiteles lenne. Arra azonban, hogy nem fogok csalódni a Festetics Palotában megrendezett HetedHétHatár rendezvényben, számomra Alkonyi László neve volt a garancia. Na meg a téma, amely nem más, mint Tokaj-Hegyalja történelmi, több száz évvel ezelőtti dűlőbesorolásának rekonstrukciója, pontosabban annak kísérlete. Elkészült ugyanis a jelenleg javasolt dűlőbesorolásokat tartalmazó térkép, és a hozzá tartozó könyv.  

Alkonyi László -  (Fotók: Nagy Zita)
  
Nem kinyilatkoztatás

Fontos maga az új életre keltett tokaji dűlőklasszifikáció is, amelyet nem végleges kinyilatkoztatásnak szán Alkonyi László és csapata, csupán „zéró pontnak”, egy hosszú és nehéz közösségi munka kiinduló állomásának. De talán még fontosabbak azok az alapvető kérdések, amelyek felmerülnek a dűlőklasszifikáció kapcsán. Nem, nem a „mi alapján döntik el, hogy hová sorolnak be egy dűlőt?” kézenfekvő, és egyébként szintén fontos kérdésre gondolok. Hanem, hogy mennyire tudjuk őrizni múltunk értékeit, majd hozzátéve sajátjainkat, méltó módon továbbvinni magunkkal? Mennyire tudjuk évszázados hagyományainkat tisztelni, ápolni, óvni, és összefésülve mai tapasztalatainkkal átmenteni a jövőbe? Mennyire tudunk lemondani olyan önös érdekekről, amelyek nem egy közösség, vagy egy borvidék felemelkedését szolgálják, hanem csak az egyéni, különálló utak, az önálló boldogulások sajátjai, és ezen útkeresések - ingatag és zavaros jellegük miatt - inkább a szétesés felé vezetnek?

A dűlőklasszifikáció nem egy íróasztalhoz leülős, hasra ütős, határvonalakat találomra meghúzós történet. Sokkal inkább egy olyan rendszer kidolgozása, amely, ha működőképes, generációkon keresztül képes összefogni azokat az értékeket, amelyeket borban, tudásban, alkotásban, történelemben az adott táj „kitermelt” magából, és nem utolsósorban egy olyan rendszer, amely a tehetséges borászokat – és ezáltal az egész borvidéket - fel fogja emelni. Nehéz küldetés, és ahogy Alkonyi László fogalmaz, kell hozzá egy minimális öngyilkos hajlam. Mert hiába voltak elszánt törekvések, logikus rendszert felépítve, tiszta filozófiával, mindenki felé nyitottan, a korábbi dűlőklasszifikációs próbálkozások (pl. Tokaji Borművelők Társasága), az ilyen-olyan körök egymás elleni küzdelmeinek áldozatául estek.


A dűlőklasszifikációs térkép

A startvonalnál

Mi a mostani, újra kidolgozott dűlőklasszifikáció legfőbb alapelve? Az, hogy közösségi történet. Olyan, amelyben megtanulhatunk végre beszélgetni, vitatkozni, kialakítani a közös nyelvet, hiszen ez a 300 éves történet rendszerbe foglalható. Örök vita, hogy miért Bél Mátyás 1730-as dűlőklasszifikációját vette alapul Alkonyi László? Négy oka van: ez a legrégebbi, a legalaposabb, a legrészletesebb és a leghitelesebb munka ebben a témában. A leghitelesebb, hiszen Bél Mátyás függetlensége nem kérdéses: nem tokaji lakos volt, hanem Pozsonyban élt, és fontos, hogy olyan korban írta le ezt a besorolást, amikor még az erőviszonyok kialakulatlanok voltak, hiszen húsz évvel a Rákóczi szabadságharc után az új birtokosok jó része nem is volt vele tisztában, milyen adottságú területek vannak a kezében. Másik fontos szempont, hogy abban az időben a tokaji aszú „mindenhatósága” sem volt általános. Nagy szerepe volt viszont a késői szüretnek és a száraz bornak, tehát alapvetően a dűlők akkori klasszifikációját nem az aszú határozta meg.

Nincs eleve elrendeltség

Kérdés persze az is, mi alapján határolunk be egy dűlőt, és különben is, ki veszi ahhoz a bátorságot, hogy ezeket a dűlőket bekategorizálja, I., II. vagy III. osztályba? A kérdés jogos, de megválaszolása előtt két fogalmat tisztázni kell: mit jelent a dűlő, és mit a klasszifikáció? A dűlő leginkább helyrajzi fogalom, és határainak megrajzolása nem azzal függ össze, hogy a mélyben a talaj hol változik az adott területen belül. - Ezt majd a bor egyszer valamilyen szinten megmutatja – mondja ezzel kapcsolatban Alkonyi László. A dűlő az ő értelmezésében leginkább egy egységes kitettség, egy hegyoldal, egy völgy, vagy egy domborulat. A legtöbb vitát természetesen a klasszifikáció okozza. Alkonyi László erről így nyilatkozott az előadáson:
     
- Amikor az ember feltesz egy ilyen térképet, azon izgul az első két órában, hogy kiben, milyen indulatokat kelt egy ilyen besorolás. Az indulatok nagy része abból adódik, hogy az emberek azt gondolják, a klasszifikáció egy egyértelmű képlet, amely magába foglalja a dűlő adottságait számokban, egzakt kifejezésekben, a kőzettani hátterét, a tengerszint feletti magasságát, a kitettséget, majd ezt mindenféle műveletekkel összerakjuk egy olyan egyenletbe, amely a végén kiköpi az eredményt, hogy az adott dűlő I., II. vagy III. osztály. A klasszifikáció nem egy örökké érvényes képlet, nem azt jelenti, hogy a dűlőnek van egy eleve elrendelt I, II. vagy III. osztályúsága. A klasszifikáció azt mutatja meg, hogy mi mit gondolunk egy dűlőről, tehát nem egy egyszerű természetföldrajzi fogalom, hanem egy kultúrtörténeti fogalom is. Azt a képességet mutatja meg, hogy mi hogyan tudunk véleményt formálni azokról az értékekről, amelyek a kezünkben vannak, és ez az, ami nagyon nagy ritkaság a világon. Mindenféle klasszifikáció annak a társadalomnak az ítéletében válik láthatóvá, aki onnan bort készít. Vagyis amikor nem tudunk véleményt mondani a saját borvidékünkről, akkor azt jelenti az egész történet, hogy mi magunk nem vagyunk azzal tisztában, hogy mi van a kezünkben.


A Szilvölgy dűlő képviseletében: Gizella Pince

Melyik ujjunkat harapjuk?

Bármelyiket is, mindegyik fáj. Vagy ahogy Alkonyi László fogalmaz, az elején elkerülhetetlen egy kis ring hangulat. Merthogy nyilván nem lehet minden dűlő I. osztályú. Példaként a Lapist említette, mivel ez a dűlő történelmileg sosem volt I. osztályban, még Bél Mátyás is II. osztályba sorolta. Az elmúlt tíz év tapasztalata viszont azt mutatja, hogy rengeteg jelentős referenciatétel született a dűlőből, olyan borok, amelyek karakteresek, meghatározóak. Mit lehet ilyenkor tenni? II. osztályban hagyni, és aldűlősíteni. Sokan ilyenkor szisszennek fel, mintha csak szitokszót hallanának. Aki azonban átlátja, és megérti a klasszifikáció lényegét, azoknak az aldűlők fontos, és pozitív szerepe sem kérdéses. Az aldűlő szerepe pontosan a felemelés. A Lapis esetében is szükséges „beavatkozás” volt, hogy levágják a felső, II. osztályú történelmi részt, a fennmaradó alsó dűlőket pedig III. osztályba tegyék, hogy az egész, nagy terület ne „hurcolja” magával a III. osztályú területeket, megnehezítve ezzel az esetleges későbbi átminősítéseket. Az aldűlő tehát nem egyfajta áldozata a klasszifikációnak, soha nem azért válik aldűlővé, mert sokkal gyengébb, és eleve esélytelen már a felemelkedésre.

Csapatjáték 

- Nem azért álltunk össze a feladathoz többen, mert egyénileg rosszabb érzés kitiltva lenni egy pincéből, mint csapatban – mondja mosolyogva Alkonyi László. A dűlőklasszifikáció rengeteg összetett munkát és rendszerezést igényel, ezért szükségesnek érezték egy egyesület létrehozását, amely független személyekből áll, például írókból, történészekből, jogászokból. Feltétel volt azonban, hogy politikus és kereskedő ne legyen az egyesületben. Elsődleges szempont, hogy a rendszert folyamatosan meg kell vitatni, érveket-ellenérveket kell ütköztetni. Az egyesület nem zárkózik el semmi és senki elől: - Azt szeretném, ha mindenről egészséges vita lenne. Lehet azt mondani, hogy nem jó, de tessék megmondani, hogy miért! Ne ott legyen a határ? Mondják meg, miért! Van más információ? Mondják meg, hogy hol van! - Alkonyi László reményei szerint ez egy olyan működő egyesület lesz, amely a klasszifikációt kézben tartja, az adatokat rendszerezi, a dűlőkről névjegyet készít (majd minden későbbi információ ehhez a névjegyhez „íródik” hozzá). Bárkinek bármilyen érve, javaslata van, megvitatják, az egyes lépéseket, eredményeket pedig nyilvánossá teszik, publikálják. 

Csiszolt szépség a Szerelmi dűlőből - Dmeter Zoltán Hárslevelű

Dűlőkóstolások

Az előadás alatt sorban érkeztek a poharakba a borok is, így például Hegyalja anyadűlőjéből, a Telekiből, aztán a Teréziából, amelyet 1749 óta minden esetben I. osztályba soroltak, majd a Betsek, és a referencia értékű aszúiról ismert Kapi következett. Igazából nehéz lett volna ezekből a borokból bármilyen egyértelmű következtetést levonni az adott dűlővel kapcsolatban, hiszen ahány borász, annyi stílus, és az évjáratok is különbözőek. Ebből is látszik, hogy a dűlőklasszifikáció nagyon összetett, több rétegű történet, és nem is a mostani generáció története csupán, hanem hosszú-hosszú évek tapasztalása. - Kétségtelen, hogy nem lehet egyetlen borász alapján megítélni egy dűlőt. Ez egy összetett játék: először is el kell készíteni a bort, kell mögé egy filozófia, ekkor már van egy jó borász és egy jó bor. Ha ez a gondolatiság átmegy, abból már lesz egy stílus, és ha ez elfogadottságot nyer, akkor a dűlő elkezd emelkedni. De ez nem tudományos kérdés, ez kultúra. – emeli ki Alkonyi László.

- Ha már benne vagyok az öngyilkos folyamatban, még egy lépést teszek! – folytatja, és a poharunkba tölteti első, és egyetlen saját borát, a 2007-es Őszhegy Muskotályt. Szarka Dénes fiatal mádi borász présén készült az alapanyag, majd csak a cefrét kénezték, és 3 évet töltött háborítatlanul hordóban, később üvegballonban a bor. – Ilyen lehetett a bor 300 évvel ezelőtt – mondja Alkonyi László. 900 tőkéről, 500 kg szőlőből készült 250 liter mennyiség, a szőlő „növényvédő szere” pedig csupán metszőolló és kasza volt. Leginkább szamorodnira emlékeztetett az illat, oxidált, pörkölt diós jegyekkel, mögötte érett szőlőaromákkal. Mézesen hömpölygő bor, szájban sok alkohollal, füsttel, kesernyés dióval, lecsengésben némi fanyarsággal. Kétségtelenül nem a ma divatos, populáris vonal képviselője, de ha tudatában vagyunk annak, hogy mindenféle technológiát nélkülöz a bor, egészen másképp közelítünk hozzá.


A Makovicza dűlő "nagyágyúja" - Pelle Pincészet

Az előadás utáni kóstoláson 23 dűlő boraival ismerkedhettem. Például Demeter Zoltán 2009-es Hárslevelűjén keresztül a 2006 óta referencia száraz Hárslevelűket produkáló, nagy presztízsű Szerelmi dűlőt (Tokaj) térképezhettem fel. Cizellált, komplex, ásványos bor érett gyümölcsökkel és leheletnyi vaníliával. A Gizella Pince 2011-es Hárslevelűje már a tarcali Szilvölgy dűlőbe vitt. Fahordóban erjesztett tétel, sok friss és üde savval, szőlős, virágos illattal, szájban lendületes, fehérhúsú gyümölcsökkel és citrusokkal, a lösz egyik karizmatikus képviselője. Aztán Abaújszántóra vezetett utam, az általam eddig nem ismert Firmánszky Pincészet Furmint sorát volt szerencsém végigkóstolni. A Sátorhegy dűlő világát fedezhettem fel Firmánszky Gábor boraiban a 2010, 2008, 2006, 2005 és 2003 évjáratokból. Parcellánként dolgozzák fel a szőlőt és kezelik a bort, sem fajélesztőt, sem enzimeket nem használnak. Számomra a 2006-os tétel emelkedett ki a sorból gyönyörű ásványosságával, kimunkáltságával, tűzköves jegyeivel, hibátlan egyensúlyával, de a leginkább annak örültem, hogy a sort végigkóstolva egységes stílust, és – természetesen az évjárat függvényében hol érettebb, hol frissebb állapotban -, de folyamatos, egyenletes, emelkedő vonalvezetést találtam a borokban. A Pelle Pince a mádi Makovicza dűlő alapanyagából készíti borait, Szarka Dénes gondozásában. 2009-es Hárslevelűjük „gasztro” magnum palackos. A tulajdonos, Pelle László elárulta, azért, mert nem hittek annyira a borban, amely aztán „dacból” juszt is szépre érett: ásványos, tartalmas, és nagyon szerethető.


A Sátorhegy dűlő világa: Firmánszky Pincészet

A konklúzió

- Attól igazi egy kultúra, hogy nem csak a saját generációjában tud gondolkodni, hanem magával tudja vinni a múltját – mondja Alkonyi László. – A dűlőklasszifikáció kezdete az, amikor odafigyelünk egymásra, és figyelembe vesszük, hogy a másik mit akar, mi az érdeke. Egy dűlő emelkedését például mindig segíti, ha több birtok készít onnan bort. A monopólium mindig jól hangzik… de csak az elején. Életközösség nélkül nehéz időtálló értéket felépíteni.  Mert hát merre tart a világ? Sajnos, az olcsó és könnyen érthető borok felé. A hagyományt, az egyediség mítoszát hamarosan csupán a borvilág 5-6%-a képviseli majd. Csak ez a pici szegmens lesz az, amely a világ szemében kultúrát jelent. - Csak az lesz kultúra, ami a múltját tudja viselni. Ha nem tudjuk a múltunkat viselni, senkit nem fogunk érdekelni. És ez nem csak hagyomány, hanem egy óriási lehetőség is...


Fotók: Nagy Zita - Borgőz

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...